Villámvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat

Tudta?

Az villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat szükségessége:

A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat célja az adott létesítmény villámvédelmi minősítése. A felülvizsgálat lényege: az épületre vonatkozó villámvédelmi követelmények összevetése a megvalósított villámvédelmi fokozattal valamint a minősítés elvégzése. A villámvédelmi felülvizsgálat szükségességéről a mindenkor hatályban lévő (OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezik. A villámvédelmi vizsgálatot a villámhárító berendezés kivitelezésekor érvényben lévő szabványoknak, rendeleteknek megfelelően kell elvégezni.


Nem norma szerinti villámvédelem

MSZ 274 szabvány előírásainak megfelelően - A rendelet hatályba lépése előtt épült épületeken lévő villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik. A felülvizsgálatokat az épület létesítésekor érvényben lévő műszaki előírások figyelembevételével kell végezni. Ezt a meglévő építményekre vonatkozó követelményrendszert egészítette ki az új OTSZ (2015. március 5.) azzal, hogy egy meglévő épület alapterületének 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén is norma szerinti villámvédelemmel kell biztosítani a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet.


Norma szerinti villámvédelem

MSZ EN 62305 szabvány előírásainak megfelelően - A rendelet hatályba lépése utáni új épületeken illetve az épület rendeltetés változása utáni villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozik.


Belső villámvédelem

A belső villámvédelem feladata az épületek vagy berendezések belsejében a villám másodlagos hatásai következtében keletkező károk kiküszöbölése, vagy legalábbis csökkentése.


Felülvizsgálat gyakorisága

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.


A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
a létesítést követően az átadás előtt,
a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

Kérjen ajánlatot!

Who are in extremely love with eco friendly system.

Személyes megbeszélés

Előre megbeszélt helyen és időpontban.

Írjon nekünk

az info@e-vill.hu címre vagy

Hívjon minket

a +36 30 626 3757 -es számon.